Chrzest święty

Chrzest święty Bardzo się cieszymy, że postanowili Państwo włączyć wasze dziecko do wspólnoty Kościoła. W naszej parafii chrzty odbywają się soboty - w trakcie mszy świętej wieczornej, oraz w niedziele - podczas mszy o godz. 11:45. Jednak każdą datę należy najpierw indywidualnie omówić z duszpasterzami parafii. Aby zgłosić dziecko do chrztu świętego, należy zgłosić się ok. miesiąca przed planowaną datą chrztu, oraz przynieść w dniu zgłoszenia następujące dokumenty: DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZGŁOSZENIA CHRZTU ŚWIĘTEGO AKT URODZENIA DZIECKA - oryginał do wgląduŚWIADECTWO ŚLUBU RODZICÓW - jeśli ślub odbył się poza parafiąZAŚWIADCZENIE RODZICÓW CHRZESTNYCH - w przypadku gdy rodzice chrzestni są spoza naszej parafii. Dokument ten wydaje Proboszcz parafii zamieszkania rodzica chrzestnego. (Zobacz: Kim jest parafianin?, a także: Kto może zostać rodzicem chrzestnym?) Rodzice ustalają termin chrztu oraz otrzymują wszystkie inne niezbędne dokumenty. W przypadku, gdy chrzest nie będzie mógł się odbyć w ustalonym terminie (np. z powodu choroby dziecka) prosimy o niezwłoczny kontakt i informację. W przypadku dzieci powyżej 7 lat zgłoszenie musi odbyć się...
Czytaj dalej

Małżeństwo

To wielki dzień, do którego należy się odpowiednio przygotować. Dlatego prosimy narzeczonych o zgłoszenie się minimum pół roku przed planowaną datą ślubu w celu ustalenia dnia oraz godziny ceremonii zaślubin. Przygotowanie dzieli się na trzy etapy: ETAP 1 - przygotowanie dalsze Przygotowanie to polega na zdobywaniu odpowiedniej wiedzy i na osiąganiu stosownych cnót związanych z życiem rodzinnym. Proces ten należy rozpocząć już w dzieciństwie, a następnie kontynuować na wszystkich etapach szkolnych i katechetycznych. Chodzi szczególnie o: kształtowanie własnego charakteruszacunek dla wartościumiejętność współżycia z innymirozpoznanie i zrozumienie swego powołaniaszacunek do czystościszacunek dla rodziny i instytucji małżeństwa Przygotowanie to realizowane jest w rodzinie, szkole, przez katechizację, w grupach rówieśniczych. ETAP 2 - przygotowanie bliższe Zadaniem tego etapu jest: pogłębienie nauki o małżeństwie i rodzinieuwrażliwienie na fałszywe teorie w tej dziedzinieprzygotowanie do międzyosobowej komunikacji w małżeństwie i rodziniepogłębienie życia wspólnotowo-religijnego Przygotowanie to powinno łączyć 3 zasadnicze elementy: wspólnotowo-liturgiczny,konferencyjny,dialogowy. W tym etapie narzeczeni przygotowują się także poprzez kursy przedmałżeńskie. Składają się one z cyklu 6 spotkań. Szczegóły o miejscu kursów jak i zapisy na...
Czytaj dalej