Chrzest święty

Chrzest święty Bardzo się cieszymy, że postanowili Państwo włączyć wasze dziecko do wspólnoty Kościoła. W naszej parafii chrzty odbywają się soboty - w trakcie mszy świętej wieczornej, oraz w niedziele - podczas mszy o godz. 11:45. Jednak każdą datę należy najpierw indywidualnie omówić z duszpasterzami parafii. Aby zgłosić dziecko do chrztu świętego, należy zgłosić się ok. miesiąca przed planowaną datą chrztu, oraz przynieść w dniu zgłoszenia następujące dokumenty: DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZGŁOSZENIA CHRZTU ŚWIĘTEGO AKT URODZENIA DZIECKA - oryginał do wgląduŚWIADECTWO ŚLUBU RODZICÓW - jeśli ślub odbył się poza parafiąZAŚWIADCZENIE RODZICÓW CHRZESTNYCH - w przypadku gdy rodzice chrzestni są spoza naszej parafii. Dokument ten wydaje Proboszcz parafii zamieszkania rodzica chrzestnego. (Zobacz: Kim jest parafianin?, a także: Kto może zostać rodzicem chrzestnym?) Rodzice ustalają termin chrztu oraz otrzymują wszystkie inne niezbędne dokumenty. W przypadku, gdy chrzest nie będzie mógł się odbyć w ustalonym terminie (np. z powodu choroby dziecka) prosimy o niezwłoczny kontakt i informację. W przypadku dzieci powyżej 7 lat zgłoszenie musi odbyć się...
Czytaj dalej