PARAFIANIN to osoba, która przyjęła sakrament chrztu świętego oraz zamieszkuje administracyjny teren danej wspólnoty Kościoła. Zameldowanie nie czyni nikogo członkiem danej wspólnoty (czyli parafianinem). Parafianinem staje się każda osoba, która od co najmniej 3 miesięcy mieszka w obrębie parafii.

Przykład 1:
Pani Ania była ochrzczona w naszym kościele parafialnym. Całe życie mieszkała wraz z rodzicami w swoim rodzinnym domu. Po studiach zamieszkała w innym mieście i tam podejmuje pracę. W mieście tym mieszka już 4 miesiące. —- według tego przykładu Pani Ania przestała być parafianką parafii w Szamocinie, a stała się parafianką parafii, w której aktualnie przebywa – nawet gdy oficjalnie nie zgłosiła tego w biurze parafialnym nowej parafii.

Przykład 2:
Pan Jan wraz ze swoją rodziną wprowadził się do jednego z mieszkań na terenie naszej parafii. Wspólnie mieszkają tam od 3 miesięcy. —- Pan Jan, oraz cała jego rodzina stali się parafianami parafii w Szamocinie – nawet jeśli nie zgłosili tego faktu w biurze parafialnym.