To wielki dzień, do którego należy się odpowiednio przygotować. Dlatego prosimy narzeczonych o zgłoszenie się minimum pół roku przed planowaną datą ślubu w celu ustalenia dnia oraz godziny ceremonii zaślubin. Przygotowanie dzieli się na trzy etapy:

ETAP 1 – przygotowanie dalsze

Przygotowanie to polega na zdobywaniu odpowiedniej wiedzy i na osiąganiu stosownych cnót związanych z życiem rodzinnym. Proces ten należy rozpocząć już w dzieciństwie, a następnie kontynuować na wszystkich etapach szkolnych i katechetycznych. Chodzi szczególnie o:

 • kształtowanie własnego charakteru
 • szacunek dla wartości
 • umiejętność współżycia z innymi
 • rozpoznanie i zrozumienie swego powołania
 • szacunek do czystości
 • szacunek dla rodziny i instytucji małżeństwa

Przygotowanie to realizowane jest w rodzinie, szkole, przez katechizację, w grupach rówieśniczych.

ETAP 2 – przygotowanie bliższe

Zadaniem tego etapu jest:

 • pogłębienie nauki o małżeństwie i rodzinie
 • uwrażliwienie na fałszywe teorie w tej dziedzinie
 • przygotowanie do międzyosobowej komunikacji w małżeństwie i rodzinie
 • pogłębienie życia wspólnotowo-religijnego

Przygotowanie to powinno łączyć 3 zasadnicze elementy:

 • wspólnotowo-liturgiczny,
 • konferencyjny,
 • dialogowy.

W tym etapie narzeczeni przygotowują się także poprzez kursy przedmałżeńskie. Składają się one z cyklu 6 spotkań. Szczegóły o miejscu kursów jak i zapisy na stronie: https://narzeczeni.archidiecezja.pl

ETAP 3 – przygotowanie bezpośrednie

Przygotowanie to obejmuje spotkanie z duszpasterzem w kancelarii parafialnej przynajmniej na 3 miesiące przed ślubem, podczas którego ustalone zostaną terminy spotkań przedślubnych, spotkań w poradni rodzinnej, a także zostanie spisany protokół przedślubny. Na to spotkanie należy przygotować następujące dokumenty:

DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZAWARCIA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

 • DOWODY OSOBISTE nupturientów (osób mających zawrzeć związek małżeński);
 • ŚWIADECTWA CHRZTU (do ślubu kościelnego) z aktualną datą wystawienia, jeżeli na świadectwie chrztu w uwagach nie ma informacji o przyjęciu sakramentu bierzmowania to dodatkowo świadectwo bierzmowania, z parafii w której sakrament był przyjęty;
 • ŚWIADECTWA NAUKI RELIGII z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej,
 • ŚWIADECTWO ukończenia kursu przedmałżeńskiego,
 • ZAŚWIADCZENIE uczestnictwa w katechezie przedmałżeńskiej z poradnią rodzinną,
 • DOKUMENTY Z URZĘDU STANU CYWILNEGO do ślubu konkordatowego (ważne tylko pół roku) lub akt zawarcia związku cywilnego w USC.