Przyjęcie po raz pierwszy Ciała Chrystusa w wymiarze sakramentalnym jest bardzo ważnym wydarzeniem w życiu dziecka, dlatego powinno ono być dobrze przygotowane i w pełni świadome tego momentu. Za przygotowanie do pierwszego przyjęcia Chrystusa w postaci sakramentalnej odpowiada Proboszcz lub osoba, której to zadanie zostanie zlecone.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO PRZYJĘCIA I KOMUNII ŚWIĘTEJ

  • ŚWIADECTWO CHRZTU dziecka, jeśli dziecko jest z poza parafii,
  • POZWOLENIE na I Komunię poza parafią zamieszkania – jeśli dziecko nie jest parafianinem.