W związku z pandemią COVID-19, liczba wiernych: kościół parafialny – do 30 osób, kościół Apostołów – do 40 osób.