Chrzest Święty

Dokumenty niezbędne do zapisania dziecka do Chrztu:

 • akt urodzenia dziecka,
 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka jeśli ślub był poza parafią,
 • zaświadczenia od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że są katolikami wierzącymi i praktykującymi.

Z kompletem dokumentów udajemy się do kancelarii parafialnej.

Chrzestny musi spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 16 lat,
 • być praktykującym katolikiem, który przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię,
 • prowadzić życie zgodne z wiarą / nie może być to być osoba, która żyje w związku niesakramentalnym,
 • przedstawić zaświadczenie wydane przez parafię miejsca zamieszkania, że może pełnić funkcję chrzestnego (osoby ochrzczone, należące do niekatolickiej wspólnoty chrześcijańskiej mogą pełnić jedynie funkcję świadka chrztu obok chrzestnego katolika).

Komunia Święta

Dokumenty potrzebne do I Komunii Świętej:

 • świadectwo chrztu dziecka, jeśli dziecko jest z poza parafii,
 • pozwolenie na I Komunię poza parafią zamieszkania.

Bierzmowanie

Dokumenty potrzebne do Bierzmowania:

 • świadectwo chrztu, poświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej i przygotowaniu do tego sakramentu według obowiązujących zasad,
 • w przypadku osób dorosłych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej i bezpośredniego przygotowania do tego sakramentu.

Sakrament pokuty i pojednania

Do Spowiedzi Świętej można przystąpić w dni powszednie 20 minut przed Mszą świętą a w niedzielę jeśli jest taka potrzeba. W pierwszy piątek miesiąca godzinę przed Mszą świętą. Terminy spowiedzi parafialnych z okazji Świąt podawane są do wiadomości na bieżąco. W razie potrzeby można poprosić o spowiedź w każdym czasie.

Sakrament Małżeństwa

Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa:

 • dowody osobiste nupturientów (osób mających zawrzeć związek małżeński),
 • świadectwa chrztu (do ślubu kościelnego) z aktualną datą wystawienia, jeżeli na świadectwie chrztu w uwagach nie ma informacji o przyjęciu sakramentu bierzmowania to dodatkowo świadectwo bierzmowania, z parafii w której sakrament był przyjęty,
 • świadectwa nauki religii z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej,
 • świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego,
 • zaświadczenie uczestnictwa w katechezie przedmałżeńskiej z poradnią rodzinną,
 • dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego (ważne tylko 90 dni) lub akt zawarcia związku cywilnego w USC.

Należy zgłosić się osobiście w kancelarii parafialnej conajmniej 3 miesiące przed planowanym ślubem.

Sakrament namaszczenia chorych

Chorych odwiedzam z posługą w sobotę po pierwszym piątku miesiąca /chorego należy zgłosić w biurze parafialnym lub w zakrystii/.Sakrament namaszczenia chorych udzielany jest na indywidualną prośbę, a także zbiorowo w kościele z okazji np. rekolekcji parafialnych, czy też dnia chorych.

Pogrzeb

Dokumenty potrzebne przy załatwianiu Pogrzebu Katolickiego:

 • o śmierci należy powiadomić miejscowych duszpasterzy,
 • rodzina powinna zadbać o to, aby chory  pojednał  się z Bogiem przed śmiercią - nie odkładać przyjęcia sakramentów na ostatnią chwilę
 • akt zgonu z USC, po wpisaniu do księgi zmarłych w parafii do zwrotu, a także karta zgonu jako dokument konieczny do pochowania na parafialnym cmentarzu,
 • dokument potwierdzający przyjęcie sakramentu chorych.