Jest świątynią filialną parafii w Szamocinie. Dawny zbór parafii ewangelicko-augsburskiej. Kościół zbudowano w 1827 r. dzięki staraniom margonińskiego pastora Johannesa Weisse. Fundatorem był pruski król: Fryderyk Wilhelm III. Świątynia ma tradycyjny ewangelicki układ z dużym chórem (balkonami). W nawie głównej znajduje się ołtarz poświęcony Apostołom: Piotrowi i Pawłowi, a także boczne ołtarzyki wraz z relikwiariami: św. Jana Pawła II (po lewej), oraz św. siostry Faustyny Kowalskiej i bł. ks. Michała Sopoćki (po prawej).

Msze święte w kościele filialnym:
środa i piątek: 17:15 i 18:00
niedziele: 07:30 i 10:30