1. Patron

Święty Wojciech urodził się około 956 roku w Libicach , w Czechach, u ujścia Cydliny do Łaby. Ojciec jego, Sławnik, był głową możnego rodu, spokrewnionego nawet z dynastią saską, panującą wówczas w Niemczech. Matka bowiem Sławnika (a babka św. Wojciecha) miała być rodzoną siostrą króla Niemiec- Henryka I. Matka św. Wojciecha, Strzeżysława, pochodziła również ze znakomitej rodziny, być może z Przemyślidów, którzy wówczas rządzili państwem czeskim. Św. Wojciech był przedostatnim z siedmiu synów księcia Sławnika. W najstarszym rękopisie imię jego brzmi: Wojetech.
Św. Wojciech jako 16-letni młodzieniec w 972 roku został wysłany pod opiekę arcybiskupa Magdeburgu – św. Adalberta. Na dworze metropolity kształcił się w szkole katedralnej, pod czujnym okiem znanego uczonego, Otryka. Tu się też przygotowywał przez długich 10 lat (972-981) do swoich przyszłych duchownych obowiązków. W tym czasie otrzymał też sakrament bierzmowania. Do Czech powrócił w wieku 25 lat. Był subdiakonem. W Pradze przyjął resztę święceń kapłańskich (981).
29 czerwca 983 roku odbyła się konsekracja św. Wojciecha na biskupa. Był pierwszym biskupem narodowości czeskiej w Czechach. Św. Wojciech wszedł do swojej biskupiej stolicy, Pragi, boso. Tym samym wykazywał jasno, jaki będzie jego styl i program pasterski. Miał wtedy zaledwie 26 lat. Sytuacja Kościoła w Czechach w owym czasie nie była łatwa, zależała od kaprysu możnych i władcy. Św. Wojciech nie mógł znieść mieszanki okrucieństwa i pobożności, której był świadkiem w Pradze, toteż po pięciu latach rządów (983-988) postanowił opuścić niewdzięczną stolicę. Udał się do Ziemi Świętej jako pielgrzym. Trzy lata spędził w benedyktyńskim klasztorze na rzymskim Awentynie. Potem prowadził działalność misyjną na Słowacji, podbitej przez Węgry.
W 994 roku biskup Wojciech, wówczas 39-letni, rzucił klątwę na swoich poddanych- po tym jak zamordowano kobietę w obronie moralności - i opuścił swoją diecezję.
Dnia 25 maja 996 roku odbył się w Rzymie synod, na którym metropolita Moguncji, św. Willigis, oskarżył św. Wojciecha, że bezprawnie opuścił swoją stolicę i nakazał świętemu powrót pod groźbą klątwy. Dzięki wstawiennictwu papieża Grzegorza V św. Wojciech mógł wywinąć się spomiędzy młota i kowadła, rozpoczynając działalność misyjną w pogańskiej części Europy. Wybór terenu padł na kraj Bolesława Chrobrego. Było to późną jesienią 996 roku. Król Polski chciał zatrzymać św. Wojciecha u siebie jako pośrednika w misjach dyplomatycznych. Kiedy jednak święty stanowczo odmówił i wyraził chęć pracy wśród pogan, powstała myśl nawrócenia Wieletów na Zachodzie. W tym czasie trwała wojna, wobec czego postanowiono urządzić wyprawę misyjną do Prus. Bolesław Chrobry dał św. Wojciechowi do osłony 30 wojów, lecz aby nie nadawać swojej misji charakteru wojennej wyprawy, święty oddalił żołnierzy.
Jedyną okazją przekazania idei zbawienia był sejm ziemski 17 kwietnia 997 roku, mający rozstrzygnąć o losie misjonarzy. Spicz tłumacza nie przekonał zebranych, którzy nakazali opuszczenie kraju Prusów. Dziki tłum zaczął złorzeczyć misjonarzom. Św. Wojciech został uderzony wiosłem w plecy, aż mu brewiarz wypadł z rąk. Mimo tego Wojciech nie podporządkował się wyrokowi sejmu. Odprawił mszę na polanie świętego gaju i zasnął tam- bezczeszcząc pogańskie miejsce kultu.
23 kwietnia 997 roku rozprawiło się z nim siedmiu strażników kapłana. Pierwszy cios, w serce, zadał toporem Prus Sicco. Następne pochodziły od włóczni. Odciętą głowę św. Wojciecha wbito na pal, by go pohańbić. W chwili zgonu św. Wojciech miał 41 lat. Jego ciało wykupił Bolesław Chrobry, dając za nie tyle złota, ile ważyło. Kanonizacja Wojciecha odbyła się w 999 roku.
2. Co to jest Towarzystwo św. Wojciecha
Towarzystwo św. Wojciecha jest stowarzyszeniem publicznym katolików Archidiecezji Gnieźnieńskiej powołanym przez Arcybiskupa Gnieźnieńskiego dnia 18.06.1990 roku. Towarzystwo uważa się za kontynuatora Stowarzyszenia Straży św. Wojciecha powstałej w Gnieźnie w 1882 roku. 
Ma ono na celu przede wszystkim szerzenie kultu św. Wojciecha, dbałość o dziedzictwo duchowe i materialne tego świętego, popieranie chrześcijańskiej doktryny w świecie, integrowanie społeczności katolickiej. Zwierzchnikiem Towarzystwa jest Arcybiskup Gnieźnieński Prymas Polski. Jednostkami organizacyjnymi są : regiony i koła. 
Koła tworzą się na terenie parafii i liczą 5-15 osób. Członkami mogą być mężczyźni świeccy wykazujący się aktywnym życiem religijnym, a także zaangażowaniem w działalności samorządowej i społecznej oraz kapłani. Posiedzenia koła odbywają się raz w miesiącu, uczestniczy w nich Proboszcz parafii siedziby koła.
3. Towarzystwo św. Wojciecha Szamocin
Z okazji jubileuszowych obchodów 100-lecia kościoła parafialnego pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Wspomożycielki Wiernych w Szamocinie, które odbyły się dnia 29 października 2005 roku, parafię nawiedziły relikwie św. Wojciecha. Podczas uroczystości przy relikwiach czuwali między innymi członkowie Towarzystwa św. Wojciecha działającego na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej i diecezji bydgoskiej. To wówczas zrodziła się myśl powołania koła tego stowarzyszenia w szamocińskiej parafii. Chęć wstąpienia w szeregi Towarzystwa św. Wojciecha wyraziło początkowo ośmiu mężczyzn.
Dnia 19 listopada 2005 roku odbyło się pierwsze zapoznawcze spotkanie tego koła. Uczestniczył w nim ksiądz proboszcz Leszek Jan Marciniak oraz członek Zarządu Głównego Towarzystwa Św. Wojciecha- brat Ewaryst Krystkowiak. Zapoznał on zgromadzonych ze statutem oraz z działalnością tego stowarzyszenia. Określił cele i środki działania oraz prawa i obowiązki wszystkich członków Towarzystwa. 
Warto podkreślić, iż parafialne koło Towarzystwa św. Wojciecha w Szamocinie jest pierwszym oddziałem powstałym na terenach, które dekretem Papieża Jana Pawła II zostały z dniem 25.III.2004 roku wyłączone z archidiecezji poznańskiej i włączone do archidiecezji gnieźnieńskiej.
W szeregi Towarzystwa św. Wojciecha w Szamocinie wstąpili:


* Bednorz Wojciech


* Janczarczyk Zbigniew


* Jóźwowiak Marek


* Michor Leon


* Rybarczyk Jan


* Rybarczyk Sławomir


* Siuda Janusz


* Zjawiński Władysław.
Podczas drugiego spotkania – 4 grudnia 2005 roku – grono członków Towarzystwa rozszerzyło się o dwie kolejne osoby:


• Kopeć Stefan


• Schok Jacek.


W tym samym dniu przeprowadzono wybory Zarządu Koła. W tym celu powołano komisję skrutacyjną w składzie:


* Michor Leon


* Zjawiński Władysław.
W wyborach uczestniczyli wszyscy członkowie koła.
W skład Zarządu Koła Towarzystwa św. Wojciecha w Szamocinie wchodzą:


* prezes – Jan Rybarczyk


* sekretarz – Janusz Siuda


* skarbnik – Jacek Schok


* członek Zarządu – Stefan Kopeć.4. Rekolekcje
4.1 Rok 2006
W dniach 10-12 marca 2006 roku członkowie szamocińskiego koła Towarzystwa św. Wojciecha udali się do Archidiecezjalnego Domu Rekolekcyjnego w Rościnnie, by uczestniczyć tam w wielkopostnych rekolekcjach. Odbywały się one wokół treści encykliki Deus Caritas est Benedykta XVI:

„ W Jego śmierci na krzyżu dokonuje się owo zwrócenie się Boga przeciwko samemu sobie, poprzez które On ofiaruje siebie, aby podnieść człowieka i go zbawić – jest to miłość w swojej najbardziej radykalnej formie. Spojrzenie skierowane na przebity bok Chrystusa, o którym mówi św. Jan, zawiera to, co było punktem wyjścia tej Encykliki:
„ Bóg jest miłością”.
To tu może być kontemplowana ta prawda(…). Poczynając od tego spojrzenia, chrześcijanin znajduje drogę swego życia i swojej miłości”
(Deus Caritas est, nr 12)

Czas wspólnej modlitwy i refleksji rozpoczął się mszą świętą o godzinie 1800. Organizatorzy tych rekolekcji zadbali o to, by w programie spotkania znalazł się zarówno czas sprzyjający przeżyciom duchowym, wpisującym się w tajemnicę Wielkiego Postu, jak i czas na podjęcie refleksji dotyczącej tematyki liturgicznej. 
W sobotę 11 marca miała miejsce konferencja zakończona nabożeństwem pokutnym z rachunkiem sumienia. W programie spotkania nie zabrakło także adoracji Najświętszego Sakramentu i błogosławieństwa. Najważniejszym jednak wydarzeniem tego dnia dla nowych członków Towarzystwa św. Wojciecha, w tym naszego koła, była msza święta o godzinie 1200, podczas której nowo wcieleni bracia otrzymali legitymacje członkowskie, dokumentujące pełną przynależność do Towarzystwa. 
W ostatnim dniu rekolekcji nastąpiło spotkanie braci w ramach poszczególnych regionów.4.2 Rok 2007
W dniu 10 marca 2007 roku członkowie szamocińskiego koła Towarzystwa św. Wojciecha już po raz drugi wzięli udział w rekolekcjach wielkopostnych, tym razem w Bydgoszczy.
Tematem tych rekolekcji, które głosił ks. dr Tomasz Głuszak, asystent Towarzystwa, było szeroko rozumiane pojęcie powołania. Rozważano powołanie w aspekcie biblijnym, potocznym i w nauce Soboru Watykańskiego II.
Wiele miejsca poświęcono przybliżeniu postaci świętych – Patronów Europy, do których w przyszłości ma również oficjalnie dołączyć św. Wojciech. Dyskusja toczyła się nie tylko na sali konferencyjnej, ale również poza nią.
Nie mogło zabraknąć adoracji Najświętszego Sakramentu, błogosławieństwa czy wspólnej Drogi Krzyżowej.4.3 Rok 2009
Kolejne rekolekcje Towarzystwa św. Wojciecha odbyły się w Górce Klasztornej w dniach 13-15 marca 2009 roku. 
Czas wspólnej modlitwy i skupienia rozpoczęła uroczysta msza św. sprawowana pod przewodnictwem bp. Wojciecha Polaka. Przypomniano, iż czas rekolekcji wielkopostnych to przede wszystkim czas spotkania z Bogiem i czas doświadczania Jego miłości. W trakcie tych trzydniowych rekolekcji odbyła się konferencja poświęcona listom św. Pawła Apostoła.
Bracia obejrzeli również pokaz multimedialny pt: „ Św. Wojciech w tradycji wielkopostnej”. 
Tegoroczne rekolekcje zakończyła msza św., podczas której homilię wygłosił ks. prałat Jan Andrzejczak- asystent Towarzystwa św. Wojciecha w diecezji bydgoskiej.
5. Misterium Męki Pańskiej
Członkowie parafialnego koła Towarzystwa św. Wojciecha biorą czynny udział w Misterium Męki Pańskiej, organizowanym od 2007 roku. W aktorów wcielili się:
- Zbigniew Janczarczyk – Szymon Cyrenejczyk
- Janusz Siuda – arcykapłan Kajfasz
- Władysław Zjawiński – Starszy Ludu
- Leon Michor – grabarz Józef z Arymatei
- Wojciech Bednorz – człowiek, któremu zaparł się św. Piotr.
Pozostali Bracia pomagali w pracach organizacyjnych.
6. Jubileusz kapłaństwa ojca Józefa Maciołka
Dnia 5 sierpnia 2006 roku nasze Towarzystwo wzięło udział w obchodach srebrnego jubileuszu kapłaństwa ojca Józefa Maciołka – misjonarza wywodzącego się z Szamocina, a przebywającego obecnie w Port Moresy ( Papua Nowa Gwinea).

7. W Gnieźnie
W dniu 22 września 2007 roku członkowie naszego koła udali się wraz z ks. proboszczem do Gniezna na pielgrzymkę do grobu św. Wojciecha. Podczas tej pielgrzymki przewidziano czas na spotkanie braci Towarzystwa św. Wojciecha, które miało miejsce w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym. O godzinie 1045 bracia zgromadzili się na prelekcji brata Sebastiana Mazurkiewicza na temat: „ Święty Wojciech w tradycji Wielkopolski”. W południe bracia uczestniczyli w uroczystej mszy św. w Katedrze.
8. U Prymasa 
Pięćdziesięciu braci Towarzystwa Św. Wojciecha archidiecezji gnieźnieńskiej i diecezji bydgoskiej wraz z asystentem kościelnym organizacji ks. Tomaszem Głuszakiem gościło 8 czerwca 2009 roku u prymasa Polski kard. Józefa Glempa. Szamocińskie koło reprezentowali bracia: Jan Rybarczyk oraz Jacek Schok. Spotkanie było okazją, by podziękować prymasowi za opiekę i duchowe wsparcie udzielane Towarzystwu od początku jego istnienia. Bracia w towarzystwie prymasa zwiedzili Pałac w Wilanowie, ogrody i znajdujący się w pobliżu kościół Zwiastowania NMP. Mieli również sposobność zobaczenia Świątyni Opatrzności Bożej. W drodze powrotnej zatrzymali się w Niepokalanowie, gdzie uczestniczyli we mszy św..9. W hołdzie ks. Jerzemu Popiełuszce
Z okazji 25. rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki nasze Towarzystwo udało się wraz z ks. proboszczem do Warszawy, by tam uczestniczyć w głównych uroczystościach. Towarzystwo wzięło udział we mszy św. w kościele p.w. św. Stanisława Kostki na Żoliborzu, którą odprawił metropolita warszawski arcybiskup Kazimierz Nycz. Bracia zwiedzili także Muzeum Powstania Warszawskiego oraz warszawską Starówkę.