Uprzejmie proszę wszystkich pielgrzymów zapisanych na pielgrzymkę na Dolny Śląsk i do Pragi o dokonanie

pierwszej wpłaty w wysokości 500 zł.