Przeżywając miesiąc listopad, który mobilizuje nas do szczególnej pamięci i modlitwy o naszych zmarłych przypominamy też o konieczności prolongaty - przedłużenia możliwości korzystania z używania grobu na cmentarzu parafialnym. Zgodnie z przepisami prawa państwowego po 20 latach grób przechodzi na własność zarządcy cmentarza, w tym wypadku Parafii. Można przedłużyć korzystanie z grobu na kolejne 20 lat. Niedopełnienie tego obowiązku oznacza rezygnację z korzystania z grobu!!!