Bierzmowanie

Bierzmowanie

Według najnowszej instrukcji dotyczącej bierzmowania, przygotowanie do sakramentu trwa 2 lata i rozpoczyna się nie prędzej niż w klasie 8 Szkoły Podstawowej. Za przygotowanie do sakramentu z ramienia parafii odpowiedzialny jest Proboszcz, lub osoby, którym to zadanie zostanie powierzone. DOKUMENTY POTRZEBNE DO OTRZYMANIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA ŚWIADECTWO CHRZTU, jeśli chrzest odbył się poza parafią w której ma odbyć się bierzmowanie;POŚWIADCZENIE KATECHETY O UCZESTNICTWIE W KATECHEZIE SZKOLNEJ;POŚWIADCZENIE O PRZYGOTOWANIU DO SAKRAMENTU według obowiązujących zasad,w przypadku osób dorosłych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej i bezpośredniego przygotowania do tego sakramentu. Kodeks Prawa Kanonicznego o bierzmowaniu, przyjmującym bierzmowanie, a także świadkach:Rozdział IIIPRZYJMUJĄCY BIERZMOWANIEKan. 889§ 1. Zdatnym do przyjęcia bierzmowania jest każdy i tylko ten, kto został ochrzczony, a nie był jeszcze bierzmowany.§ 2. Poza niebezpieczeństwem śmierci, mający używanie rozumu wtedy godziwie przyjmuje bierzmowanie, gdy jest odpowiednio pouczony, właściwie dysponowany i możeodnowić przyrzeczenia chrzcielne.Kan. 890 Wierni są obowiązani przyjąć ten sakrament w odpowiednim czasie. Rodzice, duszpasterze, zwłaszcza proboszczowie mają troszczyć się, żeby wierni zostali właściwie przygotowani do jego...
Czytaj dalej