Kaplica mieszcząca się w dawnym budynku szkoły
w miejscowości Laskowo, przy ulicy Szamocińskiej
(nieopodal ronda).

Porządek nabożeństw:
sobota: 17:00