Kaplica pw. Zmartwychwstania Pańskiego pełni rolę kaplicy cmentarnej na nekropolii przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego w Szamocinie. Została poświęcona przez bpa Tadeusza Ettera 30.11.1980 roku. W 2003 roku przy kaplicy wybudowano dzwonnicę, na której zawieszono trzy dzwony: „Vivos voco” (zwołuję żywych), „Mortues plango” (opłakuje umarłych), a także „Fulgure frango” (pioruny kruszę).

W kaplicy regularnie odbywają się msze pogrzebowe.
W Wielkanoc odbywa się uroczysta Eucharystia odpustowa.