cytat za dzieciom-misji.missio.org.pl

Zacząć „od siebie”

W ramach „EKO-wtorków z PDMD” zaproponowaliśmy osobistą refleksję nad encykliką Laudato si’ , która ‒ warto dodać ‒ nie jest pierwszym dokumentem papieskim poruszającym kwestię ochrony i integracji stworzenia. Proponujemy w naszych publikacjach opcję na rzecz troski o stworzenie, w służbie życia, pokoju, sprawiedliwości i uzdrowienia, która jest tożsama z troską Kościoła, z troską papieża FranciszkaA opierając się na dzieleniach misjonarzy, życie etyką „dosyć, to wystarczy”, która jest wyborem solidarności z ubogimi i ze światem rozdzieranym przez konsumpcjonizm i niepochamowaną chęć posiadania i gromadzenia. Przypomina nam o niej papież w Orędziu na Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia: Jest to czas, aby zastanowić się nad naszym stylem życia i tym, że nasze codzienne wybory w zakresie żywności, konsumpcji, przemieszczania się, zużycia wody, energii i wielu dóbr materialnych są często bezmyślne i szkodliwe. Zbyt często triumfujemy nad stworzeniem. Wybierajmy zmianę, przyjęcie prostszego i bardziej pełnego szacunku stylu życia!

Ogniska misyjne formują do postaw ekologicznych praktykowanych nie „od święta”, ale w codzienności. Podejmują się zbiórek surowców wtórnych, z których dochód przeznaczają na fundusz misyjny solidarności z Ojcem Świętym. Dzieci z PDMD dają też dobry przykład w swoich rodzinach, angażując bliskich do współpracy w przedsięwzięciach swojej grupy misyjnej. Ogniska mają również swoją „EKO-modlitwę”. Mali misjonarze są przede wszystkim kreatywnymi apostołami swoich rówieśników przez dobry przykład. W ramach Twórczości dla misji ognisko z Szamocina nagrało specjalny film „JESTEM EKO-Misjonarzem”.

Warto w Tygodniu Laudato si’ podjąć refleksję nad marzeniem ekologicznym wyrażonym przez papieża Franciszka w posynodalnej adhortacji Querida Amazonia, gdzie papież do całego świata kieruje słowa, że nie będzie zdrowej i zrównoważonej ekologii, zdolnej do przemienienia czegokolwiek, jeśli nie zmienią się osoby, jeśli nie będzie zabiegało się o przyjęcie innego stylu życia, mniej zachłannego, bardziej pogodnego, bardziej naznaczonego szacunkiem, mniej niespokojnego, bardziej braterskiego (QA 58).  Nad tym stylem życia mniej zachłannego, bardziej pogodnego, bardziej naznaczonego szacunkiem, mniej niespokojnego, bardziej braterskiego małymi krokami, ale z Bożą łaską formujemy się w Papieskim Dziele Misyjnym Dzieci.

Pamiętajmy: Stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych (Rz 8,19).

km/pdmd

Sekretariat Krajowy PDMD w Polsce składa specjalne podziękowania  PDMD z Szamocina pod opieką p. Justyny Boruckiej za film „JESTEM EKO-misjonarzem” oraz  ks. Przemysławowi Robaszkiewiczowi za realizację i koordynację tego projektu. Dziękujemy wszystkim animatorom, katechetom i duszpasterzom za misyjne formowanie dzieci w duchu poszanowania stworzenia.

Dzieci z PDMD w Szamocinie